• info@rhlab.ba
  • Safeta Hadzića 66A, Sarajevo
  • Pon - Pet: 7:30 - 16:00
Napomena:

Kako biste bili u toku sa svim našim akcijama, posjetite našu

FACEBOOK stranicu!

Zbog čega kontrolisati nalaze krvi

  • Početna
  • Zbog čega kontrolisati nalaze krvi

Laboratorijska analiza krvi veoma je važna, jer nam daje uvid u opšte zdravstveno stanje organizma, a ljekarima je obično početna tačka koja olakšava dalju dijagnostiku i tok liječenja, zbog toga pregled krvi je prvi i osnovni korak u procjeni zdravlja i otkrivanju bolesti u ljudi.

Krv je crvena, neprozirna i gusta tekućina, slankastog okusa i specifičnog mirisa, koja teče kroz naše krvne žile i srce. Ona prolazi kroz sve dijelove našeg tijela, snabdijeva ga hranljivim materijama i kiseonikom, a odnosi štetne materije do organa koje ih izlučuju (bubrezi) ili neutrališu (jetra).

Preporuka je da se analiza krvi kod zdravih osoba radi prevencije obavlja najmanje jednom godišnje, a idealno bi bilo na svakih šest mjeseci, tj.dva puta godišnje. Trebalo bi voditi računa jer se pojedine bolesti javljaju bez ikakvih propratnih simptoma, a upravo rano otkrivanje može biti od presudnog značaja u liječenju. Takođe ukoliko postoji genetska predispozicija za neke bolesti, potrebno je analizu krvi raditi češće.

Utvrđene vrijednosti potrebno je uporediti sa referentnim vrijednostima. Ovo obavezno prepustite vašem ljekaru, jer se vrijednosti razlikuju u zavisnosti od godina, pola, opšteg stanja organizma, fiziološkog stanja i mnogih drugih parametara. Važno je znati i da se na osnovu samo jednog parametra ne može utvrditi dijagnoza, nego je potrebno sagledati sve parametre zajedno.